Úvod

Proč se obracet s otázkou kouření na nekuřáky a ne na kuřáky? Dle mého názoru míra tolerance kouření v naší zemi je příliš vysoká. Společnost je ale taková, jací jsou v ní lidé.

Přirozené je nekouřit. Bohužel ve společnosti je stále více "v právu" kuřák než nekuřák. Ovšem svoboda končí tam, kde končí svoboda někoho jiného.

Sepsal jsem proto své vlastní potřehy o tom, co každý z nás, kdo nekouří může udělat jak pro sebe, tak pro druhé. Opravdu potřebujeme na všechno zákazy? Co používat cit a vlastní rozum?

"Čím zkaženější stát, tím více má zákonů." Publius Cornelius Tacitus

Otázka není jen pokývat hlavou, ale uplatňovat změnu myšlení v denním životě. Klást otázku - proč kouříte?

Že to nemá smysl? Rozhodné jsou činy. Můžete udělat více, než si myslíte. Pojďme učinit svoje okolí k lepšímu a podporovat ho v tom. Malé změny začínají drobnými krůčky.

Kouření má dva aspekty - primární a sekundární.

  • Primání je kouř a zápach, pro něj i pro vás a z toho plynoucí poškozování zdraví.
  • Sekundární jsou pak vajgly na zemi, nepořádek, návyk ostatním lidem v jeho okolí a arogantní chování vůči druhým lidem.


Kuřáka často ke kouření přivedlo prostředí, ve kterém žil. Pojďme mu pomoci.